Monday 02 Dec Mon 02 Dec
Tuesday 03 Dec Tue 03 Dec
Wednesday 04 Dec Wed 04 Dec
Thursday 05 Dec Thu 05 Dec
Friday 06 Dec Fri 06 Dec
Saturday 07 Dec Sat 07 Dec
Sunday 08 Dec Sun 08 Dec
Power Yoga 09:15 - 10:15  
Brazilian Jiu Jitsu 4+ 15:45 - 16:20 Niels Tuhumury 
Kickboksen tieners 18:30 - 19:25 Niels Tuhumury 
Kickboxing, training 19:30 - 20:30 Niels Tuhumury 
Brazilian Jiu Jitsu 20:30 - 21:30 Niels Tuhumury 
Brazilian Jiu Jitsu 12+ 18:30 - 19:25 Niels Tuhumury 
No Gi / Grappling 19:30 - 21:00 Niels Tuhumury 
Brazilian Jiu Jitsu 4+ 13:30 - 14:05 Niels Tuhumury 
Brazilian JiuJitsu 7+ 14:15 - 15:00 Niels Tuhumury 
Kickboksen 7+ 15:15 - 16:00 Niels Tuhumury 
Kickboksen tieners 18:30 - 19:25 Niels Tuhumury 
Kickboxing, training 19:30 - 20:30 Niels Tuhumury 
MMA 20:30 - 21:30 Niels Tuhumury 
Brazilian Jiu Jitsu 19:30 - 21:00 Niels Tuhumury 
Kickboxing, training 19:00 - 20:00  
Brazilian JiuJitsu 7+ 09:30 - 10:15 Niels Tuhumury 
Kickboksen 7+ 10:30 - 11:15 Niels Tuhumury